Diagnostyka i leczenie chorób alergicznych

Nasz doświadczony zespół medyczny stosując specjalistyczny sprzęt i pracując zgodnie z medycyną opartą na faktach rozpoznaje i leczy:

 1. Alergiczny nieżyt nosa i spojówek
 2. Astmę
 3. Alergiczne choroby skóry, błon śluzowych, pokrzywki
 4. Alergie i nietolerancje pokarmowe

Klasyczne testy skórne punktowe są u nas zastępowane obiektywnymi testami “z krwi”. W ostatnich latach wprowadziliśmy diagnostykę molekularną, której celem jest precyzyjne określenie cząsteczki klinicznie istotnej.

W alergicznych chorobach skóry, nie do zastąpienia są również testy płatkowe, które także są stosowane w alergii na leki, materiały stomatologiczne i ortopedyczne.
Testy śródskórne są stosowane między innymi w podejrzeniu alergii na leki.

Bardzo cennym badaniem są testy prowokacyjne, które określają nam znaczenie kliniczne alergenów inhalacyjnych (pyłki, roztocze kurzu, pleśnie, naskórki zwierząt), pokarmowych oraz podejrzanych leków.

W alergologii rozpoznanie stanowi podstawę sukcesu.
Pozwala na precyzyjne określenie “czynnika sprawczego” i ustalenie personalizacji terapii.
Zawsze dążymy do ustalenia leczenia przyczynowego, które wielu przypadkach prowadzi do WYLECZENIA.
Takim leczeniem jest alergenowa immunoterapia, eliminacja alergenu istotnego klinicznie (np alergenu pokarmowego).

Diagnostyka i leczenie chorób alergicznych

Skórne

 • Punktowe – badane alergeny w postaci kropli są nakładane na skórę przedramion. Jednorazowy nożyk o długości ostrza około 1mm. służy do nakłucia powierzchownej warstwy naskórka. Zdecydowana większość pacjentów odczuwa tylko bezbolesne delikatne ukłucie. Po 15 min. oceniamy reakcję skórną (bąbel), która jest wykładnikiem alergii.
 • Nakłucie przez nakłucie – odmiana testów punktowych. Pacjent przynosi do Centrum zestaw produktów pokarmowych. Testy polegają na nakłuciu pokarmu ( np. owocu) i nakłuciu skóry. Testy te są bardziej czułe od testów punktowych w wykrywaniu alergii pokarmowej.
 • Śródskórne – w naszym Centrum służą do wykrywania nietolerancji / alergii na niesterydowe leki przeciwzapalne i leki służące do znieczuleń miejscowych (np. w stomatologii). Pozwalają nam na „wytypowanie” leków bezpiecznych dla pacjenta. Polegają na śródskórnym wprowadzeniu serii małej objętości leku badanego (0,05 ml), w określonym rozcieńczeniu. Reakcja alergiczna pojawia się w postaci bąbla / obrzęku / rumienia.
 • Płatkowe – służą do wykrywania alergii kontaktowej typu późnego (po 48h). Podstawowe narzędzie diagnostyczne w alergicznym kontaktowym zapaleniu skóry i w wyprysku. W zestawie diagnostycznym znajdują się alergeny będące składnikami: metali (np. nikiel, chrom), gumy, żywic epoksydowych, kosmetyków, substancji zapachowych, środków konserwujących, maści i kremów stosowanych w dermatologii, kropli okulistycznych, substancji stosowanych w stomatologii i ortopedii. Testy polegają na założeniu na plecach odpowiednich plastrów, pod którymi znajdują się badane alergeny. Pacjent przychodzi do Centrum 4 dni w tygodniu. W czasie wizyt odczytujemy i interpretujemy odczyny skórne.

Testy z tzw. "z krwi"

Polegają na pobraniu małej objętości krwi żylnej i ocenie poziomu przeciwciał w surowicy. W przeciwieństwie do testów skórnych mogą być wykonywane bez odstawienia leków przeciwalergicznych, w okresie zaostrzenia choroby alergicznej (np. w szczycie pylenia roślin).

 • przeciwciała IgE – swoiste (pojedyncze alergeny) – posiadamy w zestawie przeszło 500 alergenów pokarmowych, inhalacyjnych ( pyłki, pleśnie, sierści, roztocze kurzu). Wykonujemy też oznaczenia IgE na leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i antybiotyki.
 • przeciwciała IgE – panele alergenowe – obejmują około 20 alergenów najczęściej odpowiedzialnych za alergizację człowieka. W sytuacjach szczególnych wynik możemy uzyskać w ciągu 3 godzin.

Diagnostyka molekularna w alergologii

Dotychczas wykrywaliśmy przeciwciała IgE przeciwko źródłom alergenowym.

Obecnie potrafimy wykrywać te przeciwciała przeciwko komponentom alergenowym.

Źródła alergenowe są mieszanką wielu komponent alergenowych (molekuł) o różnym znaczeniu klinicznym dla pacjenta. Wyjaśnimy to na przykładach mleka krowiego i jaja kurzego.

Źródło alergenowe – mleko krowie składa się z kilku białek: kazeiny (Bos d 8) oraz białek serwatkowych.
Klasyczny test sIgE na mleko nie odpowiada na pytanie na które z nich jest uczulenie.

A odpowiedź daje diagnostyka molekularna i ma to podstawowe znaczenie w zaleceniach dietetycznych. Tylko alergia na kazeinę (białko termostabilne) jest wskazaniem do stosowania restrykcyjnej diety bezmlecznej.
Tylko potwierdzenie alergii na białko jaja kurzego – owomucoid (Gal d 1) jest wskazaniem do zastosowania diety bezjajecznej.

Ta diagnostyka pozwala na identyfikację alergenu klinicznie istotnego również w celu ustalenia właściwego składu szczepionki alergenowej.

Nasz zespół zleci odpowiednie testy, właściwie je zinterpretuje i ustali optymalną strategię profilaktyczno-leczniczą.

Testy prowokacyjne

 • Donosowe – Oceniamy reakcję kliniczną (świąd, kichanie, wydzielina nosowa, blokada nosa, reakcje „pozanosowe”). Ponadto dokonujemy pomiaru objętości jam nosowych za pomocą rynometru. Test ten pozwala nam, na ocenę istotności klinicznej danego alergenu, co ma duże znaczenie w kwalifikacji do odczulania. Ponadto pozwala nam na ocenę skuteczności odczulania.
 • Dospojówkowe – Za pomocą lampy szczelinowej oceniamy reakcję kliniczną (świąd, łzawienie, obrzęk). Test wykonujemy w celu identyfikacji alergenu przyczynowego w alergicznym sezonowym i całorocznych zapaleniach spojówek.
 • Oskrzelowe – Służą do oceny nieswoistej i swoistej nadreaktywności oskrzeli. Jest to stan wzmożonej podatności drzewa oskrzelowego na różne bodźce. Objawia się między innymi przewlekłym kaszlem. Np test metacholinowy wykonujemy w celu jednoznacznego wykluczenia astmy oskrzelowej. Polega na kolejnych nebulizacjach określonych stężeń metacholiny i następowych pomiarach parametrów wentylacyjnych, oraz oporów w kabinie bodypletyzmograficznej. U ludzi zdrowych metacholina nie powoduje spadku tych parametrów. Test ten oznacza nam również stopień nadreaktywności oskrzeli, pozwalając na „dopasowanie” leczenia przeciwastmatycznego.
 • Doustne – Polegają na ocenie reakcji błony śluzowej przedsionka jamy ustnej i skóry w kontakcie z badanym pokarmem. Przy braku reakcji klinicznej podajemy określone objętości pokarmu (np mleka) doustnie według protokołów. W czasie pobytu w Centrum pacjent jest poddany obserwacji klinicznej. Próba ta jednoznacznie określa istotność kliniczną pokarmów. Wielokrotnie pozwala nam na rezygnację ze zbędnych diet eliminacyjnych.