Strona główna » Osiągnięcia i publikacje

Osiągnięcia i publikacje

Od początku działalności Centrum, nie zapomniano o pracy naukowej, wygłaszając prace na sympozjach i zjazdach alergologicznych w Polsce i zagranicą.

Lucyna Dymek napisała książkę ,, Zarys diagnostyki alergologicznej wieku rozwojowego”, która była rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne dla specjalizujących się lekarzy.

Andrzej Dymek napisał książkę ,, Refluks krtaniowo- gardłowy”, która została wydana na rynku polskim i amerykańskim

dr n. med. LUCYNA DYMEK

Wydawnictwa książkowe
 1. Dymek L., Kurzawa R.
  Zasady leczenia zaostrzeń obturacji oskrzeli w przebiegu astmy u dzieci i postępowanie w stanie astmatycznym. Materiały szkoleniowe, skrypt dla lekarzy, Rabka 1993.
 2. Dymek L., Kurzawa R.
  Zasady leczenia zaostrzeń obturacji oskrzeli w przebiegu astmy u dzieci, Materiały szkoleniowe IGiCHP, Zespól Pediatryczny, skrypt dla rodziców, Rabka 1993.
 3. Dymek L., Kurzawa R.
  Zarys diagnostyki chorób alergicznych wieku rozwojowego. Warszawa, Bamar nakład 5000 egz. 1996.
 4. Dymek A., Dymek L.
Sesje plakatowe
 1. Dymek A., Dymek L.
  Szczegółowa ocena alergologiczna pacjentów uczulonych na pyłki traw i zbóż oraz jej wpływ na skuteczność immunoterapii swoistej, II Ogólnopolskie Sympozjum Immunoterapia swoista, Ustroń 1998
 2. Dymek A., Dymek L.
  Ziarniniaki po immunoterapii swoistej – doświadczenia własne. III Ogólnopolskim Sympozjum Immunoterapia swoista. Ustroń 2000.
 3. Dymek A., Dymek L.
  Interpretacja testów skórnych w grupie wiekowej 0 –3 lat, Oryginal paper Alergia Astma Immunologia, VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
  ŁÓDŹ 2000.
 4. Dymek L., Dymek A., Bożek A.
  Ocena bezpieczeństwa immunoterapii skojarzonej u pacjentów z alergią sezonową i całoroczną – oryginal paper, Alergia Astma Immunologia, IV Ogólnopolskie Sympozjum Immunoterapia swoista, Ustroń 2002.
 5. Dymek A., Dymek L., Bożek A.
  American Academy of Allergy Astma & Immunology, The Presence of Specific IgE to Formaldehyde in Patients with Suspicion of Hypersensitivity to this Agent. Poster session, San Francisco 2004.
 6. Bożek A., Dymek A., Dymek L. i wsp.
  Monitorowanie immunoterapii swoistej u pacjentów uczulonych na alergen Alternaria tenuis Alergia Astma Immunologia Immunoterapia Alergenowa, Materiały naukowe V Ogólnopolskiego Sympozjum 2004
 7. Rachowska R., Bożek A., Zbraniborski T., Dymek L., Brewczyński P.Z., Besser S., Jarząb J.
  Wartość diagnostyczna testu z surowicą autologiczną u pacjentów z przewlekłą pokrzywką. Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego Bydgoszcz 2004.
 8. Bożek A., Dymek A., Dymek L. i wsp.
  The natural course of atopic diseases in the elderly patients XXII EAACI Congress, Poster Session,342, Amsterdam 2004.
 9. Bonnet-Gonod F., KottakisI., Hofman T., DymekL., Bousquet J.
  Beclometasone Dipropionate/Formoterol in single inhaler improves lung function and clinically meaningful outcomes in moderate to severe asthma. Presented at the ERS congress in Munich 2008.
 10. Dymek A., Dymek L., Starczewska- Dymek L.
  Laryngopharyngeal reflux in selected group from Outpatient ENT Clinic ERS Barcelona 2013
Czasopisma medyczne
 1. Dymek L., Pogorzelski A., Dymek A.
  Astma aspirynowa u 12 letniego chłopca. Klinika Pediatryczna, 1996, Vol 4 No 3,59 – 60.
 2. Dymek L.
  Problemy alergii w wieku rozwojowym, Biuletyn informacyjny Opolskiej Izby Lekarskiej, 1996, 30, 18-21.
 3. Dymek L., Dymek A.
  Alergia na leki, Gazeta Lekarska, 1997, 3, 43-44.
 4. Fiejka M., Kruszewski J., Dymek L., Dymek A.
  Swoista odpowiedź na toksoid tężcowy w klasie IgE i IgG u chorych z miejscowymi ziarniniakami po immunoterapii. Alergia. Astma Immunologia, 2001. Specyfic IgE and IgG response to tetanus toxoid in patients with local granuloma after immunoterapy. Alergia Astma Immunologia, 2001.
 5. Bożek A., Warkocka – Szołtysek B., Dymek L., Dymek A., Krajewska J., Brewczyński P.Z.
  Asthma in tha elderly – retrospective analysis of 136 patients. Proceedings EAACI 2003 .
 6. Bożek A., Dymek A., Dymek L. i wsp.
  Monitorowanie immunoterapii swoistej u pacjentów uczulonych na alergen Alternaria tenuis przy pomocy donosowych prób prowokacyjnych. Alergia, 2004, 3,21, 58-60.
 7. Huchon G., Magnussen H., Chuchalin A., Dymek L., Bonnet Gonod F., Bousquet J.
  Lung function and asthma control with beclomethasone and formoterol in a single inhaler, Respiratory Medicine, Januar 2009, Volume 103, Issue 1.
 8. Dymek A., Dymek L., Starczewska-Dymek L., Dymek T., Nowak K.
  pH-metria gardła w diagnostyce refluksu krtaniowo-gardłowego (LPR), Alergia, 2009, 3, 39-41.
 9. Dymek A., Dymek L., Starczewska-Dymek L., Bożek A., Dymek T., Nowak K.
  Laryngopharyngeal Reflux (LPR) in patients with persistent hoarseness. Polish. Otolaryngol Pol. Jan-Feb 2012.
 10. Dymek A., Dymek L., Starczewska- Dymek L.
  Refluks krtaniowo- gardłowy Laryngopharyngeal Reflux LPR, Alergia , 2012, 4: 21-25.
 11. Dymek A., Dymek L., Starczewska- Dymek L.
  Przewlekły kaszel – wybrane zagadnienia diagnostyki różnicowej, Chronic cough – selected issues of differential diagnosis, Alergia, 2014, 4.
 12. Dymek A., Dymek L.
  Technika oscylacji wymuszonych w praktyce alergologicznej i pulmonologicznej, Alergologia Polska, 2015
 13. Dymek A., Dymek L., Starczewska-Dymek L., Dymek T., Doniec L.
  LCI/FRC- metoda wypłukiwania azotu z użyciem testu wielokrotnego oddechu w praktyce klinicznej, Alergia, 2016, 4:23-26.
 14. Dymek A., Dymek L., Starczewska-Dymek L., Dymek T.
  POCHP u pacjenta po całkowitej laryngektomii, Alergia, 2016, 4:36-37
 15. Dymek A., Dymek L., Starczewska-Dymek L., Dymek T., Bożek A.
  Nietolerancja fruktozy opisy przypadków, Fructose intolerance- Cases, Alergia,2. 2017, 15-17.

dr n. med. ANDRZEJ DYMEK

Wydawnictwa książkowe
 1. Dymek A., Dymek L.
  Refluks krtaniowo- gardłowy – Laryngopharyngeal Reflux LPR, PZWL 2013r.

Sesje plakatowe
 1. Dymek A., Dymek L.
  Szczegółowa ocena alergologiczna pacjentów uczulonych na pyłki traw i zbóż oraz jej wpływ na skuteczność immunoterapii swoistej, II Ogólnopolskie Sympozjum Immunoterapia swoista, Ustroń 1998
 2. Dymek A., Dymek L.
  Ziarniniaki po immunoterapii swoistej – doświadczenia własne. III Ogólnopolskim Sympozjum Immunoterapia swoista. Ustroń 2000.
 3. Dymek A., Dymek L.
  Interpretacja testów skórnych w grupie wiekowej 0 –3 lat, Oryginal paper Alergia Astma Immunologia, VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
  ŁÓDŹ 2000.
 4. Dymek L., Dymek A., Bożek A.
  Ocena bezpieczeństwa immunoterapii skojarzonej u pacjentów z alergią sezonową i całoroczną – oryginal paper, Alergia Astma Immunologia, IV Ogólnopolskie Sympozjum Immunoterapia swoista, Ustroń 2002.
 5. Dymek A., Dymek L., Bożek A.
  American Academy of Allergy Astma & Immunology, The Presence of Specific IgE to Formaldehyde in Patients with Suspicion of Hypersensitivity to this Agent. Poster session, San Francisco 2004.
 6. Bożek A., Dymek A., Dymek L. i wsp.
  Monitorowanie immunoterapii swoistej u pacjentów uczulonych na alergen Alternaria tenuis Alergia Astma Immunologia Immunoterapia Alergenowa, Materiały naukowe V Ogólnopolskiego Sympozjum 2004
 7. Bożek A., Dymek A., Dymek L. i wsp.
  The natural course of atopic diseases in the elderly patients XXII EAACI Congress, Poster Session,342, Amsterdam 2004.
 8. Bożek A., Piechel M., Rachowska R., Dymek A., Sobel A., Brewczynski PZ., Jarząb J.
  Naturalny przebieg ZAZS u chorych w podeszłym wieku. Środkowoeuropejska Konferencja Astma Alergia Immunologia- materiały zjazdowe. Łódź 2004.
 9. Dymek A., Guilera M., Kocevar S.
  Inprovement in asthma control and reduction in medical resource use following treatment with montelukast (PRAACTICAL Study), 2005.
 10. Keith P. K., Dymek A., Pfaar O., Fokkens W., Yun Kirby S., Wu W., Garris C., Topors N., Lee L.A., Prim Care Respir J.
  Efficacy and Safety Fluticasone furoate nasal spray reduces symptoms of uncomplicated acute rhinosinusitis: a randomised placebo-controlled study.;21(3):267-75. doi: 10.4104/pcrj.2012.00039.Sep2011.
 11. Dymek A., Dymek L., Starczewska- Dymek L.
  Laryngopharyngeal reflux in selected group from Outpatient ENT Clinic ERS Barcelona 2013
Czasopisma medyczne
 1. Szudrowicz Z., Dymek A.
  “Malignant Melanoma of the Larynx Pat.Pol, 1995,46,4,255-256.
 2. Dymek L., Pogorzelski A., Dymek A.
  “Astma aspirynowa u 12- letniego chłopca“. Klinika Pediatryczna, 1996,
  Vol 4 No 3, 59 – 60.
 3. Dymek L., Dymek A.
  “Problemy alergii w wieku rozwojowym”. Biuletyn informacyjny Opolskiej Izby Lekarskiej, 1996, 30, 18-21.
 4. Dymek L., Dymek A.
  “Alergia na leki“ Gazeta Lekarska, 1997, 3, 43-44.
 5. Fiejka M., Kruszewski J., Dymek L., Dymek A.
  Swoista odpowiedź na toksoid tężcowy w klasie IgE i IgG u chorych z miejscowymi ziarniniakami po immunoterapii. Alergia. Astma Immunologia, 2001. Specyfic IgE and IgG response to tetanus toxoid in patients with local granuloma after immunoterapy. Alergia Astma Immunologia, 2001.
 6. Bożek A., Warkocka – Szołtysek B., Dymek L., Dymek A., Krajewska J., Brewczyński P.Z.
  Asthma in tha elderly – retrospective analysis of 136 patients. Proceedings EAACI 2003 .
 7. Bożek A., Szołtysek B., Dymek L., Dymek A., Krajewska J., Brewczynski P.Z., Hofman T.
  Asthma in the elderly-retrosepctive analysis of 136 patients. Wyd. Gianni Marone: Clinical immunology and allergy in medicine. JGC Editions, 2003, 443-447
 8. Bożek A., Dymek A., Dymek L. i wsp.
  Monitorowanie immunoterapii swoistej u pacjentów uczulonych na alergen Alternaria tenuis przy pomocy donosowych prób prowokacyjnych. Alergia, 2004, 3,21, 58-60.
 9. Bisgaard H., Le Roux P.,Bjamer D., Dymek A., Vermeulen J.H., Hultquist C..
  Budesonide/Formoterol Maintenance Plus Reliever Therapy:A New Strategy In Pediatric. Asthma. Chest 13.12.2006,130, 1733-1743.
 10. Dymek A., Dymek L., Starczewska-Dymek L., Dymek T., Nowak K.
  pH-metria gardła w diagnostyce refluksu krtaniowo-gardłowego (LPR), Alergia, 2009, 3, 39-41.
 11. Bodzenta-Lukaszczyk A., Dymek A., McAnlag K., Mansikka H.
  Fluticasone / formoterol combination therapy is as effective as fluticasone/ salmeterol in the treatment of Asthma, but has a more rapid onset of action:an open – label, randomized study, BMC Pulmonary Medicine 2011.
 12. Bodzenta-Lukaszyk A., Pulka G., Dymek A., Bumbacea D., McIver T., Schwab B., Mansikka H.
  Efficacy and safety of fluticasone and formoterol in a single pressurized metered dose inhaler. Respir Med. 2011 May;105(5):674-82.
 13. Dymek A., Dymek L., Starczewska-Dymek L., Bożek A., Dymek T., Nowak K.
  Laryngopharyngeal Reflux (LPR) in patients with persistent hoarseness. Polish. Otolaryngol Pol. Jan-Feb 2012.
 14. Dymek A., Dymek L., Starczewska- Dymek L.
  Refluks krtaniowo- gardłowy Laryngopharyngeal Reflux LPR, Alergia , 2012, 4: 21-25.
 15. Dymek A., Dymek L., Starczewska- Dymek L.
  Przewlekły kaszel – wybrane zagadnienia diagnostyki różnicowej, Chronic cough – selected issues of differential diagnosis, Alergia, 2014, 4.
 16. Dymek A., Dymek L.
  Technika oscylacji wymuszonych w praktyce alergologicznej i pulmonologicznej, Alergologia Polska, 2015
 17. Dymek A., Dymek L., Starczewska-Dymek L., Dymek T., Doniec L.
  LCI/FRC- metoda wypłukiwania azotu z użyciem testu wielokrotnego oddechu w praktyce klinicznej, Alergia, 2016, 4:23-26.
 18. Dymek A., Dymek L., Starczewska-Dymek L., Dymek T.
  POCHP u pacjenta po całkowitej laryngektomii, Alergia, 2016, 4:36-37
 19. Dymek A., Dymek L., Starczewska-Dymek L., Dymek T., Bożek A.
  Nietolerancja fruktozy opisy przypadków, Fructose intolerance- Cases, Alergia,2. 2017, 15-17.

dr n. med. LIWIA STARCZEWSKA - DYMEK

Publikacje
 1. Bożek A, Filipowska B, Starczewska-Dymek L, Jarząb J.:
  Całkowity poziom IgE i obecność swoistych IgE w surowicy chorych z alergią w wieku podeszłym. Alergia Astma Immunologia. 2007; 12(1): 46-50.
 2. Dymek A., Dymek L., Starczewska-Dymek L., Dymek T., Nowak K. :
  pH-metria gardła w diagnostyce refluksu krtaniowo-gardłowego (LPR), Alergia, 2009, 3, 39-41.
 3. Dymek A, Dymek L, Starczewska-Dymek L, Bożek A, Dymek T, Nowak K.:
  Refluks krtaniowo-gardłowy (LPR) u pacjentów z przewlekłą chrypką. Otolaryngologia Polska. 2012; 66(1):33-38.
 4. Dymek A, Dymek L, Starczewska-Dymek L.:
  Refluks krtaniowo-gardłowy LPR. Alergia. 2012; (4): 21-25.
 5. Dymek A, Starczewska-Dymek L, Dymek L.:
  Przewlekły kaszel- wybrane zagadnienia diagnostyki różnicowej. Alergia. 2014; (1): 25-29.
 6. Dymek A, Dymek T, Dymek L, Starczewska-Dymek L, Doniec Z.:
  LCI/FRC – metoda wypłukiwania azotu z użyciem testu wielokrotnego oddechu w praktyce klinicznej. Alergia 2016; (4): 23-26.
 7. Dymek L, Dymek T, Dymek A, Starczewska-Dymek L:
  POCHP u pacjenta po całkowitej laryngektomii. Alergia. 2016; (4): 36-37.
 8. Dymek A., Dymek L., Starczewska-Dymek L., Dymek T., Bożek A.:
  Nietolerancja fruktozy- opisy przypadków, Fructose intolerance- Cases, Alergia, 2. 2017, 15-17.
 9. Bozek A, Starczewska-Dymek L, Jarzab J.
  Prolonged effect of allergen sublingual immunotherapy for house dust mites in elderly patients. Ann Allergy Asthma Immunol. 2017 Jul;119 (1):77-82.
 10. Witowska A., Król-Zdechlikiewicz A., Wroński B., Woźniak K., Starczewska-Dymek L.,
  Woźniak M., Dymek T., Doniec Z.: Najczęstsze błędy w leczeniu astmy u dzieci. Pediatria po Dyplomie 2018; (5):10-16.
 11. Starczewska-Dymek L, Bożek A, and Jąkalski M.
  The usefulness of the Forced Oscillation Technique in the Diagnosis of Bronchial Asthma in Children. Canadian Respiratory Journal 2018 Jul 24; 2018:7519592. doi: 10.1155/2018/7519592.
 12. Starczewska-Dymek L, Bożek A, Dymek T.
  Application of the forced oscillation technique in diagnosis and monitoring asthma in preschool children. Advances in Respiratory Medicine 2019 Mar; doi: 10.5603/ARM.a2019.0005.
 13. Starczewska-Dymek L, Bożek A and Mielnik M.
  The sensitivity and specificity of the forced oscillation technique in the diagnosis of bronchoconstriction in children. Journal of Asthma. 2019 Dec ?23:1-6
Doniesienia zjazdowe
 1. Krzywiecki A., Starczewska-Dymek L., Krzywiecki M., Szydłowski M., Ziora D., Jastrzębski D., Kozielski J.:
  Spirometry parameters and quality of life in miners with lung burn injury after methane explosure, CHEST 2005, Montreal-Quebec [Canada], 20.10-3.11.2005, abstr. Chest 2005; Vol.128, No.4 Suppl., p.215S
 2. Krzywiecki A., Starczewska L., Jastrzębski D., Gumola A., Kozielski J.:
  Condition of respiratory system activity measured by spirography and quality of life among miners after airway combustion.15th European Respiratory Society Annual Congress, Copenhagen [Denmark] 17-21.09.2005, abstr. Eur.Respir.J.2005;Vol.26, Suppl.49, p.525
 3. Krzywiecki A., Starczewska L., Krzywiecki M., Szydłowski M., Ziora D., Jastrzębski J., Kozielski J:
  Quality of life, dyspnea and lung function parameters in miners with lung burn injury after methane explosure. 3 Halakove dni s medzinarodou ucastou, Martin [Slovakia] 20-21.10.2005, abstr.
 4. Krzywiecki A., Starczewska-Dymek L., Jastrzębski D., Ziora D., Kozielski J.:
  Jakość życia, duszność a badania spirometryczne u chorych po oparzeniu układu oddechowego w wyniku wybuchu metanu. 29 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Opole 14-17.09.2006, streszcz. Pneumonologia Alergologia Polska 2006; T.74 nr 3, s.344
 5. Dymek A., Dymek L., Starczewska- Dymek L.
  Laryngopharyngeal reflux in selected group from Outpatient ENT Clinic ERS Barcelona 2013
Książki, monografie, skrypty
 1. Starczewska-Dymek L.
  Rozdział: Astma i przewlekły kaszel. Źródło: Refluks krtaniowo-gardłowy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Dymek A., Dymek L. 2013, strony 30-37